Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Museumstur til Skåne      HUSK PAS ELLER GYLDIGT EU-KØREKORT
Tilmelding til Elisabeth Thorsen tlf.: 24 21 79 82 eller på mail:
Lørdag den 31. august 2019
Mødested: Scanlines terminal, Helsingør, oppe ved billetsalget kl. 08.15, hvor Elisabeth deler billetter ud til færgen. Husk pas eller gyldigt EU-kørekort. Når vi kommer til Helsingborg modtages vi af Ingrid  med bussen for at køre os til Östre Göringe herred, som var et vigtigt område under modstanden mod svenskerne i  1600-tallet. Første stop er Finja Kirke, som er fra 1100-tallet. På kirkens østvæg mod koret er der kalkmaterier fra 1140-tallet,. Døbefonten er samtidig med kirken, og alteret og prædikestolen er fra 1700-tallet. Næste stop er Gumlösa Kirke, der dokumenteret blev indviet af biskop Absalon den 25. oktober 1191 eller 1192.  Kirken er en af de få kirker, som er dateret. Den udgør en del af den første fase i teglstensbyggeriet i Danmark, og er en arkitektonisk perle af højeste karat med en fin døbefont, som er samtidig med kirken. Efter besøget ved Gumlösa Kirke køres til Sporrakullagård, der er omtalt så tidligt som 1584. Her vil en lokal historiker fortælle os om Sporrakullagårdens historie.  Frokosten indtages i Östra Göringe Golfklub. Efter frokosten køres der til Svarta Bergen-Hägghults stenbrud, som er et enormt krater i landskabet efter over hundrede års brydning af sort diabas. Stenbruddet er verdens største sorte diabassten-brud. Her får vi en guided tur i bussen  rundt i området. Ved/På denne seværdighed skal vi også nyde eftermiddagskaffen. Sidste seværdig vi besøger på turen er Rosendal Herregård/Slot, som vi ser udefra og fra herregår- dens gårdsplads. Det er også stedet for sidste rast med en drikkepause, inden vi kører tilbage til Helsingborg, hvor Ingrid og buschaufføren siger farvel, og deltagerne tager færgen hjem til Helsingør. Prisen for foreningens medlemmer er: 470 kr. incl. færgebillet, frokost, kaffe, entreer, samt øl og vand. For ikke-medlemmer er prisen: 520 kr.
Tilmeldingen er bindende 8 dage før turen.
HUSK PAS ELLER GYLDIGT EU-KØREKORT
- RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES -
Elisabeth Thorsen Ingrid Dora Jarnbjer