“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Lederen: 
Blad nr. 4- 2020 omhandler følgende:
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Børge Reiersen Lund, færgemand m.m. Af Maria Rehling Refer
Kronborg i kunsten Af Søren Gulmann & Karin Søby Madsen
Hvor er Museerne Helsingør på vej hen? Af Christina Papsø Weber i overskrifter: Et statsanerkendt kulturhistorisk museum, Frivilligheden er museets styrke, Vi vil arbejde med “Citizen Science”, Museets skal have en sammenhængende profil
Foredrag  i foreningen november 2020 og januar, februar 2021  KLIK HER
Gulvreparation på Skibsklarerergaarden