“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Blad nr. 4 - 2021 omhandler følgende:
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
I Hellebæk kan man gå i skjorteærmer uden at vække forargelse
Af Jørgen Lind, rejsejournalist
Museumsforeningen var med til at flytte mindesøjlen for Mads C. Holm
En Stranding i december 1844 Af: Nina Christensen og Bente Thomsen
FORMANDEN UDTALER!
Af Jørgen Hovgaard
Mindesøjlens nye placering er foran Kulturværftet
En sag fra skibsklarerer K.F. Marstrands arkiv
Museumsbladet skifter navn
Foto: Ebbe Nielsen
Udsmykning Helsingør
Udsmykning på minde- søjlen for Mads Holm