“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Lederen:
Blad nr. 3- 2019 omhandler følgende artikler:
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Barnemordet i Helsingør 1721 Karl Erik Frandsen Bente Catrine begravede sit barn, som hun selv dræbte, straks det var født, jf. kirkebogen for Skt. Olai, opslag 176, 2. februar 1721…. læs hele historien i foreningsbladet.
Da Kronborg var ved at lukke og slukke Jørgen Lind Beslutningen om at lukke Helsingørs garnison gav rystelser i byen for 109 år siden.
Museumsturen til Skåne lørdag den 31. august 2019 Ingrid Dora Jarnbjer og Elisabeth Thorsen
Lørdag den 05. oktober kl. 11.00 Rundvisning i bunkeren i Smørhullet Mødestedet: umiddelbart til højre for Århusvej 69. På grund af begrænset plads, er max antal deltagere 20 personer. TILMELDING: fra den 12. august til:
Bente Thomsen: email: KLIK HER SMS: 21 25 68 30
Foredrag i september, oktober og november. Læs mere? KLIK HER
28. september: Birgitte Jørskov: Helsingør ---historie og historier.
26. oktober: Protokolchef Michael Zilmer-Johns: Fra puslingeland i smug til global krigsførende nation.
30. november: Gorm Tortzen: Nyt om Christian 4.s skoledage
Foredrag i januar, februar og marts 2020 omtales i næste nummer af foreningsbladet