“NYT FRA DET GAMLE HELSINGØR” udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler.

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Blad nr. 2 - 2022 omhandler følgende:
Foreningsbladet “NYT FRA DET GAMLE HELSINGØR”  har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Kirketyven Peder Abrahamsen
Af Torben Bill-Jessen
Helsingør Cykelbane 1895-1906
FORMANDEN UDTALER!
Af Lars Bjørn Madsen
Museumsbladet skifter navn
Udsmykning på minde-søjlen for Mads Holm