“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Lederen:
Blad nr. 2- 2020 omhandler følgende:
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Fattigforsorg omkring 1630 Af Torben Bill-Jessen
Stemmer fra værftet Af Iben Vyff
Karantæne Af Bente Thomsen
Genforeningen 1920 Af Per Bo
Skatteydere og skatteydelse i Helsingør ca. 1943 Af Tom Sinding