“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Lederen:
Blad nr. 3- 2020 omhandler følgende:
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Kong Peders Park Af Charlotte Fenger
Barndomsminder fra Helsingør i 40’erne og 50’erne Af Ole Bjørn Rasmussen
Trolddomsprocesser i Helsingør Museumsbladets redaktørs omtale af bogen.
Foredrag i foreningen efteråret 2020? KLIK HER