“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Lederen:
Blad nr. 4- 2019 omhandler følgende:
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Slaget ved Helsingborg 1710 Karsten Skjold Petersen seniorforsker på Nationalmuseet Mandag den 10. marts 1710 stod et af Nordens blodigste slag lige uden for Helsinborg. Læs den interessante historien i foreningsbladet.
Medlemstur maj 2020 Foreningens turudvalg er i gang med at undersøge mulighederne for en tur til Gdansk i Polen i maj 2020, i uge 20 eller 22. Foreningens medlemmer vil blive tilsendt en mail, når der foreligger et program for turen, ligesom turen vil fremgå af nærværende hjemmeside.
Foredrag i november 2019 og i januar, februar og marts 2020. Læs mere? KLIK HER
30. november 2019: Gorm Tortzen: Nyt om Christian 4.s skoledage
Strandgade nr. 21. Foto: Kaj Madsen
25. januar 2020: Ebbe Nyborg: København og Malmø - og Sundets andre “storbyer” indtil 1660
29. februar2020: Otto Rühl: 100-året for genforeningen. Baggrund og følger.
18. april 2020: Inge Schjellerup: Inkaer, mumier og glemte byer.