Foredrag   2019, september, oktober og november

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Alle foredragene er kl. 14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46, hvor der er nem adgang for kørestolsbrugere. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.  Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden pris af 50 kr.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Lørdag den 26. oktober Michael Zilmer-Johns: Fra puslingeland i smug til global krigsførende nation.
Michael Zilmer-Johns, f. 1957, studerede økonomi ved Københavns Universitet og Christian Albrecht Universitet i Kiel. Efter færdiguddannelsen i 1982 som cand.polit. begyndte han sin karriere i Udenrigsministeriet. Fra 1985- 1988 var han ambassadesekretær ved den Danske EU repræsentation i Bruxelles. Senere arbejdede han som assisterende ministersekretær for udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Fra 1992-1995 arbejdede han i den danske ambassade i Bonn som leder af EU- og Økonomisektionen. Efter et år med arbejde som stedfortrædende chef i Udenrigsministeriets Afdeling vedr.Nord-Afrika, Mellemøsten og Latin Amerika, blev han chef for Policy- og Planlægningsafdelingen i DANIDA. Fra september 2001 arbejede han bl.a. under det danske formandskab af EU som formand for det EU politiske udvalg vedr. bl.a håndteringen af den efterfølgende krise i forbindelse med angrebet på World Trade Center. I 2003 varetog han funktionen som bl.a. udenrigs- og sikkerhedsrådgiver for statsminister Anders Fogh Rasmussen vedr. Irak-krigen og EU forfatningsmæssige forhold. I 2005 vendte han tilbage til Udenrigsministeriet, og arbejdede som ministersekretær vedr. forhold omkring EU, OSCE, Danmarks strategiske partnerskab med USA, Rusland og Kina og andre bilaterale relationer samt NATO og dansk deltagelse i militære operationer. I 2013 blev han tildelt opgaven som rådgiver vedr. sikkerhed og forsvar i European External Action Service (EEAS). Fra oktober 2014 arbejdede Zilmer-Johns som dansk ambassadør ved Danmarks Faste Repræsentation ved NATO. Kilde: https://www.nato.int/cps/en/natohq/who_is_who_113428.htm. Zilmer-Johns er pt. Udenrigsministeriets protokolchef, og Kommandør af Dannebrogordenen.
Lørdag den 30. november Christian Gorm Tortzen: Nyt om Christian 4.s skoledage.
Christian Gorm Tortzen er lektor i græsk og latin ved Saxoinstituttet, Københavns Universitet og tidligere lektor på Helsingør Gymnasium. Prins Christian vaar en meget flittig elev. Fra han var seks og ti år frem (1538-1593) fik han undervisning i en mængde fag. Et af disse var sprogfærdighed i datidens internationale sprog latin. Der er bevaret over 800 stile fra den lille prins. De er skrevet som breve til familie og venner og giver et helt enestående billede af dengen og hans udvikling under streng lluthersk tugt af hans lærer Hans Mikkelsen. Brevstilene er for de flestes vedkommende skrevet først på dansk og så på latin. De fortæller om hans hverdag og om spændende historier, han opsnappede, når han lyttede til de voksne eller læste om berømte kongelige forbilleder. I præsentationen vil foredragsholderen lægge vægt på den store del breve, som har umiddelbar forbindelse med Helsingør og Kronborg.
Foreningens omtale af foredrag i januar, februar og marts 2020 omtales i næste nummer af foreningsbladet.