Foredrag   2019, september, oktober og november

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Alle foredragene er kl. 14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46, hvor der er nem adgang for kørestolsbrugere. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.  Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden pris af 50 kr.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Lørdag den 30. november Christian Gorm Tortzen: Nyt om Christian 4.s skoledage.
Christian Gorm Tortzen er lektor i græsk og latin ved Saxoinstituttet, Københavns Universitet og tidligere lektor på Helsingør Gymnasium. Prins Christian var en meget flittig elev. Fra han var seks og ti år frem (1538-1593) fik han undervisning i en mængde fag. Et af disse var sprogfærdighed i datidens internationale sprog latin. Der er bevaret over 800 stile fra den lille prins. De er skrevet som breve til familie og venner og giver et helt enestående billede af dengen og hans udvikling under streng lluthersk tugt af hans lærer Hans Mikkelsen. Brevstilene er for de flestes vedkommende skrevet først på dansk og så på latin. De fortæller om hans hverdag og om spændende historier, han opsnappede, når han lyttede til de voksne eller læste om berømte kongelige forbilleder. I præsentationen vil foredragsholderen lægge vægt på den store del breve, som har umiddelbar forbindelse med Helsingør og Kronborg.

Lørdag den 25. januar 2020

Ebbe Nyborg: København og Malmø, og Sundets andre “storbyer”. Ebbe Nyborg er radaktør emeritus cand mag. Redaktør på Danmarks Kirker, Nationalmuseet med særlige interesseområder vedr. kirkeorganisation og kirkelig typografi, middelalderens og renæssancens kirkelige arkitektur og kunst. Sundet var siden 1200-tallet Danmarks vigtigste vandvej og besad siden 1400-tallet landets rigeste bykultur. Denne kultur beskrives sjældent som den helhed, den udgjorde, både med inddragelse af vest- og østkysten, der siden 1660 har haft så forskellig historie. Det giver en række nye perspektiver. F.eks. var det endnu omkring 1500 lidt uvist, om København eller Malmø skulle være landets hovedstad.

Lørdag den 29. februar 2020

Otto Rühl: 100-året for genforeningeen; baggrund og følger.
Otto Rühl har i mere end 40 år undervist på Helsingør Gymnasium. Sidste år markerede verden afslutningen på den mest omfattende krig man hidtil havde kendt til – Verdenskrigen 1914- 1918. I Danmark gik det ret stille for sig – Danmark var jo neutralt under krigen. Man synes at have glemt, at mere end 30.000 dansksindede slesvigere ufrivilligt deltog i krigen – ofte med ønsket om, at Tyskland ville tabe krigen – og dermed åbne for en ændring af Slesvigs forhold efter 50 år under først preussisk og så tysk styre. Krigen endte med et tysk nederlag og en fredsaftale, som mange historikere mener lagde grunden til 2. Verdenskrig kun tyve år senere. Den danske regering ønskede ved den lejlighed ikke at få hele Slesvig tilbage – men ønskede at følge Wilsons tanker om ”folkenes selvbestemmelse” – og derfor grænsespørgsmålet afgjort ved en folkeafstemning, som fandt sted i to runder i 1920. Lektor Otto Rühl vil fortælle om baggrunden for afstemningerne i Slesvig, se på resultaterne og se på, hvilke følger det fik, at den danske regering endte med at acceptere resultatet, hvorfor vi om nogle måneder kan fejre 100-året for genforeningen og 100-året for den nuværende dansk-tyske grænse – syd for Tønder og nord for Flensborg.

Lørdag den 18. april 2020

Inge Schjellerup: Inkaer, mumier og glemet byer.
Inge Schjellerup er antropolog og dr. phil i arkæologi og ansat som seniorforsker ved Nationalmuseet.
I det 15. og 16. århundrede var inkaerne en af de mest højtstående indianerkulturer på det amerikanske kontinent med en velordnet samfundsstruktur og en højt udviklet teknologi, men uden et egentligt skriftsprog. Afdøde inkaherskere “levede” videre som mumier i deres paladser med deres efterkommere og tjenerskab, og den nye hersker skulle finde ny jord. På mindre end 100 år erobrede inkaerne et rige, der strakte sig fra det sydlige Colombia i nord til langt ned i Argentina og Chile i syd. Vandkanaler, vejsystemer og byer blev forladt, da over halvdelen af befolkningen døde efter spaniernes erobring, især på grund af de europæisk indførte sygdomme. En stor kultur gik til grunde, men Inge Schjellerups mange års forskning under ekspeditioner ind i regnskoven har bragt megen ny viden om inkaernes rige.