Foredrag  september, oktober og november 2020

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Alle foredragene er kl. 14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46, hvor der er nem adgang for kørestolsbrugere. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.  Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden pris af 50 kr.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169
Maria Rehling Refer:
Lørdag den 26. september 2020
Maria Rehling Refer vil foredrage om: “En oplyst borger i Helsingør i første halvdel af 1800-tallet,; belyst gennem Børge Reiersen Lunds efterladte papirer.” Færgemand og brændevinsbrænder Børge Reiersen Lund blev født i 1784 og døde i 1858, og han levede hele sit 74- årige liv i Helsingør i Sundtoldtidens sidste æra. B.R. Lund kan betragtes som et idealtypisk eksempel på en oplyst borger, som formåede at reflektere sit liv på skrift. Ved sin død efterlod han sig en række papirer, som er bevaret gennem 6 generationer.
Maria Rehling Refer er cand.mag. i dansk og minoritetsstudier, master i sprog og integration og underviser i dansk som andetsprog.
Lørdag den 31. oktober 2020
Martin Davidsen:
Martin Davidsen er forfatter og foredragsholder. Han har særligt interesseret sig for 1600-tallets Danmark - tiden omkring enevældens indførelse i 1660, og har skrevet en række spændende bøger, hvis handling er henlagt til 1600-tallets krige og intriger.
Martin Davidsen
Lyt til en underholdende fortælling om vore drikvaner op gennem historien - i 1600-tallet, hvor øl var sundere end vand. Uden øl gik verden i stå. Læs mere på: https://www.martindavidsen.dk/foredrag.html
Lørdag den 30. november 2020
Jacob Isager:
Jacob Isager er forhenværende docent, dr. phil. Han blev i 1969 cand.mag i klassisk filologi fra Aarhus Universitet. I 1973 ansat som lektor og senere docent ved Institut for Klassiske Studier på Odense Universitet/nu Syddansk Universitet. Han har også været direktør for Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom samt formand for Folkeuniversitetet i Odense. Jacob Isager vil foredrage om: “Plinius den Ældre. En romers syn på græsk og romersk kunst.”
Jacob Isager Maria Refer