Foredrag   2022:

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Alle foredragene er kl. 14.00 på Kulturværftet, 1. sal. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.  Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden pris af 50 kr.
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Lørdag den 24. september Jan Horn: Landliggere og litterater i Nordsjælland.
“Landliggere og litterater – træk af Nordsjællands kulturhistorie” er titlen på et  af Jan Horn næsten færdiggjort værk omhandler fritidsliv og landliggere i Nordsjælland op gennem tiden.
Jan Horn er forfatter, lektor og cand.mag i fagene dansk og historie. Han har mangeårig ansættelse på Espergærde Gymnasium og HF. Han er også projektmanger, bl.a. vedr. åbningen af Øresundsbroen i år 2000. Endvider er han skribent på www.Oresundstid.dk, som er et frit tilgængeligt site vedr. Øresundsregionens kulturhistorie.
Lørdag den 22. oktober
Mogens Fenger: Helsingør, porten til Østersøen.
Foredraget fortæller om Kong Erik af Pommern, der ville være herre over adgangen til Østersøen. Erik af Pommern byggede sin fæstning Krogen for at kunne tvinge skibe på vej ind og ud til at betale told. Han gav endvidere Helsingør omfattende stadsprivilegier i 1426: men da havde handelsfartøjer allerede i flere hundrede år forud for dette ført varer til og fra Østersøen. Så hvorfor først etableringen af told i 1426 af Erik af Pommern?
Lørdag den 19. november
Kim Aaris-Sørensen: Knoglefund fortæller – glimt af Nordsjællands fortid.
Med udgangspunkt i knoglefund i Nordsjælland foredrages over fem nedslag i lokalhistoren, begyndende under sidste istid og sluttende med middelalderen for 800 år siden. Foredraget er en mosaik af natur- og kulturhistoriske fortællinger, der tilsammen vidner om store forandringer for dyr og mennesker på relativ kort tid, drevet af primært globale klimaforandringer, men også mere og mere af menneskeskabte forandringer.
Kim Aaris-Sørensen er lektor emeritus, ph.d. og dr.scient med et indgående kendskab til udviklingen i Danmarks natur fra istid til nutid bl.a. erhvervet gennem mere end 30 år som leder af Zoologisk Museums Kvartærzoologiske Samlinger ved Kbh. Universitet.