Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2018 består bestyrelsen af følgende medlemmer, suppleanter og

tilforordnede, idet dog valg af formand, næstformand, kasserer samt øvrige opgaver afventer

førstkommende bestyrelsesmøde i april 2018.

Elisabeth Thorsen Ingrid Dora Jarnbjer Torben Bill-JessenFormand Bent Jensen
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Flemming Jensen Kasserer John Zilmer Tilforordnet Tom SindingNæstfornmand Eva Arnsfelt KristensenSuppleant Maibritt Bager Museumschef
Bente Thomsen Suppleant