Medlemsbladet nr. 1/2021 Se nærmere om indhold : Klik her
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt: for året 2021
Enkelt medlemskab:             kr. 225 Par medlemskab:                  kr. 275
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Museumsturen til Skåne 2019
Lørdag den 31. august 2019
Se filmen over turen   HER!
Se filmen fra foreningens Brementuren i maj 2019

Ved Bankoverførelse:

Registrerings- og kontonummer: 

2255   1905639169

Over Mobile Pay-konto:

Nummer: 307140

På Helsingør Bymuseum

Ved enhver form for betaling bedes

anført MEDLEMSNUMMER, og det som

betalingen gælder.

Firmamedlemskab:               kr. 575
FOREDRAG I FORENINGEN
KONTINGENTBETALING FOR 2021
Kære medlemmer
BMK!
Museet er pt. lukket p.g.a. corona
Udsat indtil videre
Gerne senest den 10. december 2020
2021
Den hidtidige corona-periode har vist et behov for på en nem og hurtig måde at komme i kontak med medlemmerne m.h.t. oplysninger om ændringer i arrangementer, antal deltagere, optagelse på ventelister til arrangementer, tilbud osv.      
Hurtig kontakt til og fra medlemmerne til foreninge er mest smidig ved anvendelse af e-mail. Medlemmerne opfordres derfor til - hvis ikke allerede oplyst - at meddele formanden e-mail adressen på:         KLIK HER
Foreningens ordinære generalforsamling 2020 & 2021tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19.00 i Smedenes Huser på grund af coronaforholdene udsat indtil videre, 
Lørdag den 25. september
Lørdag den 30. oktober
Lørdag den 27. november
ÅRBOGEN 2021
Årbogen forventes at udkomme i midten af marts. Nærmere herom i formandens medlemsmail ca. medio marts.
Indhold:
-Forord
-En minderune   over tårnvægterne
-Helsingørs forsvundne bydel på Sanden.
- Malernes længsel mod Nordkysten.
- Landsbyerne, deres gadekær og kreaturhold i Tikøb Sogn 1681.
- Retsopgør i Helsingør.
- Over alle grænser: Kulturmøde og fredelig sameksistens. Den Internationale Højskole. 1921-2021
- Da Helsingør fik sit andet gymnasium.
- Restaurering af renæssancebindingsværk i Stjernegade.
ÅRBOG 2020