Medlemsbladet nr. 3/2022 Se nærmere om indhold : Klik her
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Kontingentoversigt: for året 2022
Enkelt medlemskab:             kr. 225 Par medlemskab:                  kr. 275
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 

Ved Bankoverførelse:

Over Mobile Pay-konto:

Nummer: 307140

Ved enhver form for betaling bedes

anført MEDLEMSNUMMER, og det som

betalingen gælder.

Firmamedlemskab:               kr. 575
FOREDRAG I FORENINGEN
ÅRBOGEN 2022
Læs om årbogens indhold HER

Registrerings- og kontonummer: 

2255   1905639169

Hurtig kontakt til og fra medlemmerne til foreninge er mest smidig ved anvendelse af e-mail. Medlemmerne opfordres derfor til - hvis ikke allerede oplyst - at meddele formanden e-mail adressen på:         KLIK HER
Lørdag den 22. oktober kl. 1400 Lørdag den 19. november kl. 1400
2022
Gratis adgang for foreningens medlemmer
FOREDRAGENE AFHOLDES PÅ KULTURVÆRFTET 1. SAL
Historiens dag i Helsingør den 03. september 2022