Medlemsbladet nr. 1/2023 Se nærmere om indhold : Klik her
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Kontingentoversigt: for året 2023
Enkelt medlemskab:             kr. 225 Par medlemskab:                  kr. 275
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Kontakt til foreningen, Formanden: Tlf.: 23 31 86 05 eller klik her 
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 

Ved Bankoverførelse:

Over Mobile Pay-konto:

Nummer: 307140

Ved enhver form for betaling bedes

anført MEDLEMSNUMMER, og det som

betalingen gælder.

Firmamedlemskab:               kr. 575
2 FOREDRAG I FORENINGEN
     Museerne Helsingør - Årbog 2022 er HMF ÅRBOG 2023
Læs om årbogens indhold HER

Registrerings- og kontonummer: 

2255   1905639169

Gratis adgang for foreningens medlemmer
FOREDRAGENE AFHOLDES PÅ KULTURVÆRFTET 1. SAL
Lørdag den 25. marts kl. 1400
Lørdag den 04. marts kl. 1400
Generalforsamling 2023
Ordinær generalforsamling gennemføres tirsdag den 14. marts 2023 kl. 1900 i Smedenes Hus, Strandgade 45, Helsingør. Dagsorden ifølge lovene. Dagsordenen tilsendes medlemmerne pr. mail inden generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.