Medlemsbladet nr. 1/2019 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt:  gældende år 2019
Enkelt medlemskab:                  kr. 225 Par medlemskab:                       kr. 275 Firmamedlemskab:                    kr. 575
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Foreningens Årbog for 2019
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.
HER
Læs mere om indhold
5. dages busrejsen til Poznan i Polen 28. maj - 01. juni 2018. Se en lille film fra turen.
Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan

ske ved bankoverførelse:

Kontingent for 2019  bedes indbetalt senest den 14. december 2018
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at muliggøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
Medlemskort 2019 Efter kontingentbetaling kan medlemskortet fås på  Bymuseet PROGRAM PROGRAM
Museumsturen 2019 - går til Bremen og Bremerhaven
EKSEMPEL
Tilmelding til Elisabeth Thorsen, Tlf.: 24 21 79 82 eller Mail: