Medlemsbladet nr. 3/2021 Se nærmere om indhold : Klik her
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt: for året 2021
Enkelt medlemskab:             kr. 225 Par medlemskab:                  kr. 275
Helsingør Museumsforening cvr nr. 35293841. Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 

Ved Bankoverførelse:

Over Mobile Pay-konto:

Nummer: 307140

Ved enhver form for betaling bedes

anført MEDLEMSNUMMER, og det som

betalingen gælder.

Firmamedlemskab:               kr. 575
FOREDRAG I FORENINGEN
KONTINGENTBETALING FOR 2021
2021
Lørdag den 25. september
Lørdag den 30. oktober
Lørdag den 20. november
ÅRBOGEN 2021
Læs om årbogens indhold HER
ÅRBOG 2020
Foreningens generalforsamling 2020 & 2021 er på grund af coronaforholdene udsat indtil videre,
Regnskabet for året 2020 kan nu ses her
Regnskab 2020 Regnskab 2020

Registrerings- og kontonummer: 

2255   1905639169

Hurtig kontakt til og fra medlemmerne til foreninge er mest smidig ved anvendelse af e-mail. Medlemmerne opfordres derfor til - hvis ikke allerede oplyst - at meddele formanden e-mail adressen på:         KLIK HER
Den hidtidige corona-periode har vist et behov for på en nem og hurtig måde at komme i kontak med medlemmerne m.h.t. oplysninger om ændringer i arrangementer, antal deltagere, optagelse på ventelister til arrangementer, tilbud osv.      
Kære medlemmer