Medlemsbladet nr. 3/2020 Se nærmere om indhold : Klik her
Ønskes Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt: for året 2020
Enkelt medlemskab:             kr. 225 Par medlemskab:                  kr. 275
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Foreningens Årbog for 2020
HER
Læs mere om indhold
Medlemskort 2020
Efter kontingentbetaling kan medlemskortet fås på Bymuseet
Museumsturen til Skåne 2019
Lørdag den 31. august 2019
Se filmen over turen   HER!
Se filmen fra foreningens Brementuren i maj 2019

Ved Bankoverførelse:

Registrerings- og kontonummer: 

2255   1905639169

Over Mobile Pay-konto:

Nummer: 307140

På Helsingør Bymuseum

Ved enhver form for betaling bedes

anført MEDLEMSNUMMER, og det

som betalingen gælder.

Firmamedlemskab:               kr. 575
FOREDRAG I FORENINGEN efterår 2020
KONTINGENTBETALING FOR 2020
Generalforsamlingen  2020 har bestyrelsen besluttet udskudt til næste år.
BMK!
Beretning apr. 2019 - mar. 2020:                                                   Klik her Regnskabet  2019:       Klik her
Årbogen kan  afhentes på Bymuseet mod visning af medlemskort/oplysning af medlems nr.
Udsat indtil videre
Lørdag den 31. oktober
Lørdag den 28. november
Desværre er der begrænset adgang  pga. corona-forholdene.