Medlemsbladet nr. 1/2023 Se nærmere om indhold : Klik her
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

Kontingentoversigt: for året 2023
Enkelt medlemskab:             kr. 225 Par medlemskab:                  kr. 275
Helsingør Historiske Forening cvr nr. 35293841. Kontakt til foreningen, Formanden: Tlf.: 23 31 86 05 eller Email: klik her 
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 

Ved Bankoverførelse:

Over Mobile Pay-konto:

Nummer: 307140

Ved enhver form for betaling bedes

anført MEDLEMSNUMMER, og det som

betalingen gælder.

Firmamedlemskab:               kr. 575
  FOREDRAG I FORENINGEN
     Museerne Helsingør - Årbog 2022 er foreningens ÅRBOG 2023
Læs om årbogens indhold HER

Registrerings- og kontonummer: 

2255   1905639169

Hurtig kontakt til og fra medlemmerne til foreningen er mest smidig ved anvendelse af e-mail. Medlemmerne opfordres derfor til -hvis ikke allerede oplyst - at meddele formanden e-mail adressen på:         KLIK HER
Gratis adgang for foreningens medlemmer
FOREDRAGET AFHOLDES PÅ KULTURVÆRFTET 1. SAL
Lørdag den 25. marts kl. 1400
BEMÆRK!
HELSINGØR Historiske Forening