Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Tur til Hornbæk
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
17. juni 2018 kl. 11.00 Sommertur i Hornbæk Plantage med Lone Hvass Mødested:Parkeringspladsen ved Sandagerhusvej, klik kortet nedenfor.
De fleste af museumsforeningens medlemmer kender sikkert Hornbæk Plantage ud og ind. Men måske er der alligevel historiske hændelser, som de færreste tænker på. På vores lille sommerudflugt vil vi besøge begge ”sider” af plantagen, den ud mod vandet og den ind mod land. Mange spor af oldtidens bosættelser er fjernet af det danske landbrug igennem mange tusinde år, men til gengæld rummer de danske skove mange spor af vores kulturhistorie. Plantagen er Danmarks næstældste plantage fra 1793, og den er faktisk det sted i Helsingør Kommune, hvor der er flest fortidsminder og fund fra forhistorien bevaret. Hovedtemaet på vores tur bliver sandflugtens rædsler i 1600-og 1700- tallet, men vi ser selvfølgelig også på spor efter oldtiden. Ikke mindst bronzealderen og vikingetidens imponerende gravhøjsbyggeri og ikke at forglemme de over 200 år gamle ege og skovfyr fra plantagens ældste tid. Plantagen rummer masser af kulturhistorie fra forskellige perioder. Den gamle skovjord, der blev ryd-det til bosættelse og begravelser og som atter sprang i skov. Igennem seks tusinde år er skoven fra vild urskov til lysåben løvskov og magert overdrev blevet til den plantage, vi kender i dag. Det er en histo-rie om misbrug af skovens rigdomme, af kongernes jagt og bøndernes kamp mod den næsten selv-skabte sandflugt i 1600-tallets barske klima, kaldet ”den lille istid”. De stærke storme og de forhøjede vandstande i 1500- og 1600-tallet, der åd sig ind på kysten og gjorde tilværelsen for den lille bonde- fiskerbebyggelse Rævelejet umulig. Beskrivelse af Turen Vi mødes på den store parkeringsplads ved Sandagerhusvej. (klik på kortet til højre). Derfra går vi til den af skovvæsenet fritlagte Ræveleje-bebyggelse ude ved kysten. Efter besøget i ”Trolde-skoven” går turen langs stenalderskrænten oppe i plantagen. Derefter længere ind i plantagen for at se på sandflugtens ødelæggelser og et af de mest imponerende fortidsminder i Helsingør Kommune - det 1,5 km lange, godt 7 m høje sandflugtsdige ud mod Stenstrup og Sauntes byjorde, som vi ”bestiger”. Det vil være praktisk med godt fodtøj, støvler hvis det er vådt vejr. Turen vil vare ca. 1,5 time. Jeg glæder mig til at se mange her i vores dejlige plantage. Turen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Man møder blot op. Lone Hvass