“Forening & Museum udkommer kvartalsvis, og indholder bl.a. historiske artikler og et såkaldt indstik - “Forenings nyt”- med oplysninger om foreningens aktiviteter.

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Foreningsbladet
Lederen: 
Blad nr. 3 - 2018 omhandler følgende artikler:
Alle artikler og indlæg er med fotos og/eller tegninger. ---------
Foreningsbladet “Forening & Museum har - udover at være et meddelelsesblad for Museumsforeningen - som opgave at levere mindre artikler af lokalhistorisk relevans, som ellers kun vanskeligt ville være blevet publiceret.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Helsingør købstadsjubilæum 1926 IbenVyff, museumsinspektør
Helsingør på hævet havbund - omgivet af bakker Charlotte Fenger
Ikke alt der glimrer er guld Peter M.M. Christensen, registrator