Foredrag  2018

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Foredrag Alle foredragene er kl. 14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46, hvor der er nem adgang for kørestolsbrugere. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.  Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden pris af 50 kr.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Vagtskibene i Sundet
Lørdag den 17. marts 2018

Museumsinspektør Nationalmuseet, ph.d. i historie Jakob Seerup.

Seerup fortæller om de skibe, der i de store sejlskibes tid lå i Sundet ud for Kronborg og år efter år passede på, at de mange forbipasserende skibe ikke stak af fra regningen, når der skulle betales sundtold. Det var en vigtig funktion, men samtidig også en af de mest upopulære tjanser blandt flådens folk, der ikke brød sig om den rutineprægede og dårligt lønnede vagttjeneste.       Jakob Seerup, der har arbejdet på Orlogsmuseet i mange år, fortæller i foredraget om sygdom og sundhed og deserteringer, kriminalitet og straf om bord på vagtskibene, men også om landlov til Helsingør og hvordan vagtskibets kaptajn kunne finde kærligheden og blive gift i Helsingør!
Lørdag den 24. februar 2018
Philip de Lange.  En af Københavns (og Helsingørs) mest markante bygmestre
Vera Noldus er uddannet BA i kulturarv-studier og cand mag og ph.d. i arkitekthistorie fra universiteterne i Amsterdam og Utrecht.
Philip de Lange så i juni 1729 en avisannonce, hvor Frederik 4 opfordrede håndværkere uden for Danmark til at rejse til København for at være med til at genopbygge byen, efter Københavns brand 1728 havde hærget byen. Han tog straks til København, og i løbet af de næste godt tredive år rejste han den ene markante bygning efter den anden: Mastekranen, Hovedvagten og Arsenalet på Holmen. Asiatisk Kompagni på Strandgade og flere af de smukke huse langs Københavns kanaler er hans værk. Philip de Lange, murermesteren fra Haag bragte den nederlandske klassicistiske byggestil til Danmark. Udover bygningerne på Holmen byggede han borgerpalæer i København, Glorup på Fyn og Stephen Hansens Palæ i Helsingør, og Det Hvide Fyr på Skagen. Måske var han også arkitekt til Hellebækgård, og desuden havde han forgæves givet et tilbud om at være arkitekt bag Helsingør Toldkammer. Philip de Langes virksomhed i Danmark er et billede på en tid, da landet var åbent for international indflydelse. Da Det Kgl. Danske Kunstakademi grundlagdes i 1754, var nationen begyndt at lukke sig om sig selv, og Philip de Langes død i 1766 blev enden på en æra. Mange af bygningerne stadig står den dag i dag som en del af den levende by. Vera Noldus er rådgiver i Center for Bygningsbevaring i Raadvad, som hjælper ejere, statslige myndigheder, kommuner og tegnestuer med bevaring og udvikling af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Vera er uddannet i kulturarv og arkitekturhistorie fra Amsterdams Universitet. I 2002 fik hun sin PhD-grad fra Utrecht Universitet med afhandlingen Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World, hvor også Helsingør spiller en rolle. Bogen om bygmesteren Philip de Lange fik 6 hjerter af dagbladet Politiken under overskriften "Bog om mesterlig murermester er enestående og blændende godt formidlet". I øjeblikket arbejder Vera på en undersøgelse af bevaringsværdier og udviklingsmuligheder af Værftshallerne for Helsingør Kommune.