Foredrag  efterår  2018 - vinter 2019

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Foredrag Alle foredragene er kl. 14.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46, hvor der er nem adgang for kørestolsbrugere. Foredragene er gratis for medlemmer af Helsingør Museumsforening.  Ikke-medlemmer er velkomne mod en beskeden pris af 50 kr.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Lørdag den 29. september  2018 kl. 14.00 

Foredragsholder: Christian Ammitzbøll Thomsen

Emne: Det hellenistiske Rhodos - flåden, den politiske struktur, laugsvæsenet mm.

Foredragsholderen er lektor, Ph.d. på Saxo instituttet København Universitet, hvor hans primære

forskningsområde er ”Det klassiske og hellenistiske Grækenlands historie, særligt bystatens

sociale og politiske historie.”

Mere information:
Lørdag den 27. oktober 2018 kl. 14.00 
Foredragsholder: Henning Grelle
Emne:  Arbejderkooperation i Danmark gennem 150 år med et blik på Helsingør, en by med en kooperativ succes.

Foredragsholderen er historiker, seniorforsker, forfatter til adskillige bøger og tidligere arkivchef

på Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. I 2008 udgav han bogen ”Thorvald

Stauning – demokrati eller kaos” og i 2012 ”Det kooperative alternativ.”

Mere information:
Lørdag den 24. november 2018 kl. 14.00 
Foredragsholder: Lone Hvass
Emne:  Østskoven der blev til Hornbæk Plantage

Foredragsholderen er tidligere museumsinspektør ved Helsingør Museerne

Mere information:
Foredragene i januar, februar og marts 2019 kommer snart