Medlemsbladet nr. 4/2018 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt:  gældende år 2019
Enkelt medlemskab:                  kr. 225 Par medlemskab:                       kr. 275 Firmamedlemskab:                    kr. 575
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Foreningens Årbog for 2018
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.
HER
Læs mere om indhold
5. dages busrejsen til Poznan i Polen 28. maj - 01. juni 2018. Se en lille film fra turen.
Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan

ske ved bankoverførelse:

Kontingent for 2019  bedes indbetalt senest den 14. december 2018
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at mulig-gøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
Medlemskort 2019 Efter kontingentbetaling kan medlemskortet fås på  Bymuseet Foreløbigt PROGRAM Foreløbigt PROGRAM
Museumsturen 2019 - går til Bremen
Christine Mølle på Møllebakken.. Esrumvej og Gurrevej i forgrunden. Ukendt kunstner
EKSEMPEL