Medlemsbladet nr. 1/2018 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt:  gældende år 2017
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at muliggøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
email-oplysning
Medlemskort 2018
Efter kontingentbetaling kan medlemskortet fås på Bymuseet
Video: Klik billedet
Video: Klik billedet
Foreningsturen 2016 til Halland
Enkelt medlemskab:                  kr. 200 Par medlemskab:                       kr. 250 Firmamedlemskab:                    kr. 550
Kontingent for 2018 skulle være betalt ved årsskiftet. Skulle der være medlemme, som ikke har fået det gjort, beder vi om, at det snarest bliver bragt i orden.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Foreningens Årbog for 2018 
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan ske

ved bankoverførelse:

Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller
Så er der igen foredrag:
 Læs mere!
Video: Klik billedet
Foreningsturen til Halland aug. 2017
Den 27. januar 2018
Den 24. februar 2018
Den 17. marts 2018
Generalforsamling 20. marts 2018 i Smedenes Hus Strandgade 46 kl. 19.00
Forventes at  være klar til afhentning til foreningens generalforsamling
5. dages busrejse til Poznan i Polen 28. maj - 01. juni 2018
Korrektion til medlemsbladet nr.1 2018