Medlemsbladet nr. 4, nov 2017 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden Forsiden Foredrag Rejse 2017 Foreningsbladet Årbogen Bestyrelsen Kontakt Links
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Museums-nyt
Kontingentoversigt:  gældende år 2017
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at muliggøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
email-oplysning
Medlemskort 2017
Efter kontingentbetaling kan medlemskortet udleveres på Bymuseet
Video: Klik billedet
Video: Klik billedet
Foreningsturen 2016 til Halland
Enkelt medlemskab:                  kr. 200 Par medlemskab:                       kr. 250 Firmamedlemskab:                    kr. 550
Kontingent for 2018 skulle være betalt ved årsskiftet. Skulle der være medlemme, som ikke har fået det gjort, beder vi om, at det snarest bliver bragt i orden.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
EKSEMPEL
Foreningens Årbog for 2017 
Læs om bogens indhold 
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.
Forsiden

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan ske

ved bankoverførelse:

Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller
Så er der igen foredrag:
 Den 30. september 2017
Den 28. oktober 2017
 Læs mere!
Video: Klik billedet
Foreningsturen til Halland aug. 2017
Den 25. november 2017
Den 27. januar 2018
Den 24. februar 2018
Den 17. marts 2018