Medlemsbladet nr. 1, FEB 2017 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden Forsiden Foredrag Rejse 2017 Rejse 2016 Foreningsbladet Årbogen Bestyrelsen Kontakt Links
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Museums-nyt
Kontingentoversigt:  gældende år 2017
4-dagesturen 2016 til Hamborg
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at muliggøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
email-oplysning
Medlemskort 2017
Efter kontingentbetaling kan medlemskortet udleveres på Bymuseet
Video: Klik billedet
Video: Klik billedet
Foreningsturen 2016 til Halland
Enkelt medlemskab:                  kr. 200 Par medlemskab:                       kr. 250 Firmamedlemskab:                    kr. 550
Generalforsamlingen 2016 Se beretning og referater:
HER
- 18. mar 2017 
Foredrag
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Indkaldelse til Generalforsamling
Helsingør Museumsforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 i Smedenes Hus, Strandgade 46.
EKSEMPEL
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil Torben Bill-Jessen og Lone Hvass fortælle om museets nyudgivne bog: “Liv og død, tro, håb og mirakler i 1600-tallets Helsingør.
Forsiden

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan ske

ved bankoverførelse:

Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.
Tilbud 195 kr