Medlemsbladet nr. 3/2018 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Kontingentoversigt:  gældende år 2018
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at mulig- gøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
Medlemskort 2018
Efter kontingentbetaling kan medlemskortet fås på Bymuseet
Video: Klik billedet
Video: Klik billedet
Foreningsturen 2016 til Halland
Enkelt medlemskab:                  kr. 200 Par medlemskab:                       kr. 250 Firmamedlemskab:                    kr. 550
Kontingent for 2018 skulle være betalt ved årsskiftet. Skulle der være medlemme, som ikke har fået det gjort, beder vi om, at det snarest bliver bragt i orden.
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
Foreningens Årbog for 2018
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.
HER
Læs mere om indhold
5. dages busrejsen til Poznan i Polen 28. maj - 01. juni 2018. Se en lille film fra turen.
Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan ske

ved bankoverførelse:

Så er det atter tid til interessante foredrag
2. foredrag er:  den 27. oktober 2018 kl. 14.00
Emnet er: Arbejderkooperation i Danmark gennem 150 år med et blik på Helsingør, en by med kooperativ succes