Medlemsbladet nr. 4, NOV 2016 Se nærmere om indhold : Klik her
Medlemskab?
HELSINGØR Museumsforening

Foreningens formål er at virke for udbredelsen af kendskabet til Helsingørs historie.

HELSINGØR Museumsforening Forsiden Forsiden Foredrag Rejse 2017 Rejse 2016 Foreningsbladet Årbogen Bestyrelsen Kontakt Links
Årbøger og andre bøger i Museumsbutikken
Museums-nyt
Kontingentoversigt:  gældende år 2017
4-dagesturen 2016:  Til Hamborg EKSEMPEL
Medlemmer med email opfordres hermed til at meddele denne til foreningen. Formålet hermed er at muliggøre hurtig henvendelsen til medlemmerne. Oplysningen bedes sendt til:
email-oplysning
Årbogen 2015 + Medlemskort 2016
Kan afhentes af medlemmerne på Bymuseet
Video: Klik billedet
Video: Klik billedet
Foreningsturen 2016:  Til Halland
Enkelt medlemskab:                  kr. 200 Par medlemskab:                       kr. 250 Firmamedlemskab:                    kr. 550
Generalforsamlingen mv. 2016 Se beretning og referater:
HER
- 28. jan  2017 - 25. feb  2017 - 18. mar 2017 

Om museumsturen til 

Halland

Klik på billedet

Foredrag
Foreningens adresse er: Helsingør Museumsforening, c/o Helsingør Bymuseum, Sct. Annagade 36, 3000 Helsingør. Telefon: 49 28 18 00
Webmaster: Ebbe Nielsen, Email: Klik her 
Betalingskonto: NORDEA: Reg. nr.: 2255, Kontonr.: 1905639169 
OBS! Forsiden

Betaling af medlemskontingent eller

anden betaling  til foreningen kan ske

ved bankoverførelse:

Registrerings- og kontonummer:  2255   1905639169 Eller
på Helsingør Bymuseum Husk at anføre medlemsnr., navn og beløb.